Untitled 1
VORES UTROLIGE VERDEN - en rejse i det kendte og ukendte
Jordens geologiske perioder
 
Prækambrium 4.600 mio år:
3.800 mio år:
3.500 mio år:
2.800 mio år:
1.800 mio år:
1.000 mio år:
700 mio år:
Jordens dannelse
De første tegn på liv
De ældst kendte fossiler, cyanobakterier, stromatolitter, fotosyntese.
Mange former for encellede organismer uden cellekerne, bakterier (prokaryoter)
De første celler med cellekerne (eukaryoter)
De første flercellede organismer
De ældste kendte fossiler af dyr og planter
Kambrium 570 mio år: De første bløddyr. Udvikling af større, flercellede dyr. Leddyr som trilobitter udvikles. Primitive forfædre til hvirveldyrene – "Den kambriske eksplosion"
Ordovicium 505 mio år: De første hvirveldyr, kæbeløse fisk. Muslinger. Ortoceratiter, en slags blæksprutter, fossiler f.eks. i Ølandssten, Sverige. De første landplanter. Masseuddøen. Mange arter uddør sidst i perioden. I havet forsvinder ca. 60%.
Silur 438 mio år: Hvirvelløse dyr på land - forfædre til edderkopper og skolopendere. De første fisk med kæber. Koralrev opstår. Udvikling af karplanter – planter med ledningsstrenge til transport af f.eks. vand.
Devon 408 mio år: De første insekter og andre leddyr. De første fisk med benskelet. Mange arter af hajer, rokker og fisk udvikles. Enorm udvikling af forskellige planter på land, også de første frøplanter. Padderne udvikles og går på land. Masseuddøen.
Kul 360 mio år: Store skove, bregne- og padderokketræer (20-45 m) dominerer, mange insekter (f.eks. guldsmede med vingefang på 60-75 cm) i varmt og fugtigt tropisk klima, andre steder arktisk klima. De første hvirveldyr på land. Mange padder, med æg og unger i vand.De første krybdyr helt tilpassede et liv på land (æg med skal).
Perm 286 mio år: "Pattedyrlignende" krybdyr dominerer. Bregne- og padderokketræer afløses efterhånden af nåletræer (frøformering) Masseuddøen. Mange arter uddør sidst i perioden. I havet forsvinder ca. 90%.
Trias 248 mio år: De første dinosaurer. De "pattedyrlignende" krybdyr uddør. De første skildpadder. De første primitive pattedyr.
Jura 213 mio år: Dinosaurerne dominerer. Nåletræer. De første primitive fugle (Archaeopteryx, ca. 150 mio. år).
Kridt 144 mio år: Dinosaurernes storhedstid. Nutidens krokodiller og fugle udvikles. De første blomsterplanter. De første moderne pattedyr med moderkage. De første primater. (5 fingre/tæer, negle i stedet for kløer). Dinosaurerne uddør i slutningen af perioden.
Tertiær 65 mio år: Pattedyrene udvikles til mange forskellige arter. Mange fugle, mange insekter. Græsområder breder sig. Mange græssende dyrearter. De første aber. De første opretgående abelignende forfædre til mennesket (ca. 5-6 mio. år siden).
Kvartær 2 mio år: Menneskets tidsalder, menneskets forfædre. Skiftende klima med istider. Udvikling og spredning af det moderne menneske (ca. 120.000 år siden).