Untitled 1
VORES UTROLIGE VERDEN - en rejse i det kendte og ukendte
Jordens indre
 
Jordskorpen
Jordskorpen er Jordens yderste lag. Tykkelsen varierer fra 10-70 km, tykkest under kontinenterne og tyndest under oceanerne. I jordskorpen findes de tektoniske plader (ca. 13), som kontinenterne hviler på. Det er forskydninger i de tektoniske plader og ophobninger af flydende lava under stort tryk, der forårsager jordskælv og vulkanudbrud. Jordskorpen består mineraler, metaller, fossile brændstoffer, vand etc.
 
Øvre kappe
Den øvre kappe strækker sig fra en dybde af 10-70 km til ca. 660 km. Den består af bjergarter og har en større massefylde end skorpen. Kappen (den øvre og nedre tilsammen) indeholder 75-80% af Jordens samledes masse.
 
Nedre kappe
Den nedre kappe strækker sig fra en dybde af ca. 660 km ned til ca. 2.900 km's dybde. Den består, som den øvre kappe, af bjergarter og har en større massefylde end skorpen.
 
Ydre kerne
Den ydre kerne begynder i ca. 2.900 km's dybde og når den indre kerne i ca. 5.200 km's dybde. Den ydre kerne består hovedsagelig af metallerne jern og nikkel, primært i flydende form.
 
Indre kerne
Den indre kerne strækker sig fra ca. 5.200 km's dybde og til Jordens centrum i ca. 6.370 km's dybde. Den indre kerne består, i lighed med den ydre kerne, hovedsagelig af metallerne jern og nikkel, men i fast form, pga. af det store tryk.
 
En anden opdeling
Lithosfæren betegnes som den øverste del med en dybde fra 5 til 100 km.
Asthenosfæren strækker sig fra 100 km's dybde til 350 km's dybde.
Mesosfæren går fra 350 km's dybde til ca. 2.800 km's dybde.
Kernen strækker sig fra 2.800 km's dybde til Jordens centrum i ca. 6.370 km's dybde.