Untitled 1
ALVERDENS LUFTHAVNE
Tidszoner
Jorden er delt op i tidszoner, som følger Solens gang over himlen. UTC (Coordinated Universal Time) er den nyere betegnelse for tidszonerne, hvor der tidligere blev brugt betegnelsen GMT (Greenwich Mean Time). UTC refererer til 0-meridianen (0. længdegrad), som går igennem Greenwich Observatoriet i det østlige London. Alle zoner vest for 0-meridianen betegnes med et minus (max. -12), og alle zoner øst for betegnes med et plus (max. +12). Dvs. at negative antal skal fratrækkes den aktuelle tid i Greenwich, og positive antal skal tillægges den aktuelle tid i Greenwich.
 
Tiden i Danmark (og det meste af Centraleuropa) ligger i tidszonen UTC +01, dvs. at tiden her er 1 time foran tiden i England (UTC +00). Den centraleuropæiske tidszone kaldes også CET (Central European Time).
 
På kortet ses de forskellige landes tidszoner. Da Danmark ligger i UTC +01, skal der fratrækkes 1, for at få tidsforskellen mellem Danmark og det pågældende land. Dvs. at tidsforskellen til f.eks. New York (UTC -04) er -5 timer, og til Moskva (UTC +03) er +2 timer.
 
Sommertid
En del lande benytter sommertid (normalt fra april til oktober på den nordlige halvkugle og fra oktober til april på den sydlige halvkugle) hvilket betyder, at der i denne periode er 1 time større forskel til lande, der ikke har sommertid. Hvis både Danmark og det pågældende land har sommertid på det givne tidspunkt, ændres tidsforskellen ikke.
 
Sommertid er indført for at udnytte de lyse timer på døgnet bedre, og dermed spare elektricitet til belysning. Imidlertid er besparelsen blevet langt mindre efter udviklingen af strømbesparende belysning, og set i forhold til de omkostninger, der er ved at ændre klokkeslettet to gange om året, er besparelsen rent faktisk tæt på at være udlignet.
 
Sommertid findes bl.a. i alle EU-lande, Norge, Tyrkiet, Syrien, Iran, det meste af USA og Canada, det sydøstlige Australien, New Zealand, det sydlige Brasilien, Chile, Paraguay, Uruguay, Marokko og Namibia.